Skolenkäten HT 2019

Resultat Skolenkäten ht 2019

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. Delar av enkätresultaten redovisas också på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.

Här kan du läsa hur vi genomför Skolenkäten

Här kan du läsa hur vi granskar skolorna

Ta del av resultatet

Totalt deltog 298 skolhuvudmän och skolor över hela riket från Jokkmokk till Simrishamn. Bland annat deltog även alla kommunala skolor i Stockholms kommun. Resultaten finns publicerade i PDF-format skola för skola på Skolverkets webbplats:

Skolverkets statistiksök.

Resultatet finns även sammanställt i Excel-format i menyn här till höger.

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten.

Alla skolor deltar

Skolenkäten görs en gång per termin och varje enkätomgång omfattar en fjärdedel av landets skolor. Alla skolor i landet deltar i enkäten under en tvåårsperiod. I excelfilen nedan får du en överblick över huvudmän som besvarat och kommer att besvara Skolenkäten HT 2018-VT 2020. 

Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20