Fristående skola

Sista ansökningsdag för start 2020

Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om att starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten vid en fristående skola. Detta gäller även ansökan om avvikelser inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ansökningsformulär gällande skolstart hösten 2021 kommer att läggas ut under hösten 2019.

Här kan du se dina pågående ärenden
Starta eller utöka skola, skolstart HT 2020 (extern länk, nytt fönster)

Så handläggs ansökan

Här finns information om Skolinspektionens handläggning av ansökan samt Skolinspektionens hantering av kommunens yttrande:

Så handläggs ansökan
Kommunens yttrande

När du får beslutet

Här finns information om hur du får Skolinspektionens beslut, och om hur du gör om du vill överklaga. Här kan du också läsa om Skolinspektionens fortsatta granskning av fristående skolor:

När du får beslutet

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid. Läs mer här:

Prövning utanför ordinarie ansökningstid