Fristående skola

Så ansöker du

Ansökan ska göras senast den 31 januari 2020 för skolstart 2021. Detta gäller även ansökan om avvikelser inom de nationella programmen.

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du fyller i ansökan och hur den ska undertecknas:
Information innan du ansöker
Så undertecknar du ansökan

Godkännande som huvudman för fristående skola

Nu är webbansökan för att starta eller utöka en fristående skola öppen. Läs mer här:

Ansök här

Avvikelser inom de nationella programmen

Här kan du läsa om vad som gäller för avvikelser inom de nationella programmen:
Avvikelser inom de nationella programmen

Ansökan görs på Skolverkets ansökningsblankett. Läs mer här:

Ansök här

Så handläggs ansökan

Här finns information om Skolinspektionens handläggning av ansökan samt Skolinspektionens hantering av kommunens yttrande:

Så handläggs ansökan
Kommunens yttrande

När du får beslutet

Här finns information om hur du får Skolinspektionens beslut, och om hur du gör om du vill överklaga. Här kan du också läsa om Skolinspektionens fortsatta granskning av fristående skolor:

När du får beslutet

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid. Läs mer här:

Prövning utanför ordinarie ansökningstid