Start

Starta eller utöka fristående skola, förskoleklass eller fritidshem

Så ansöker du

Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan att starta en ny skola eller utöka verksamheten vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem. Detta gäller även avvikelser inom de nationella programmen.

I samband med att ansökan stängdes raderades även alla ej inskickade ansökningsblanketter avseende skolstart läsåret 2017/2018. Inskickade ansökningar finns dock fortfarande att ta del av. Webbformulär för ansökan gällande skolstart hösten 2018 kommer att läggas ut här under hösten 2016:
Ansök här

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du fyller i ansökan och hur den ska undertecknas:
Information innan du ansöker
Så undertecknar du ansökan

Så handläggs ansökan

Här finns information om Skolinspektionens handläggning av ansökan samt Skolinspektionens hantering av kommunens yttrande:
Handläggning i flera steg
Kommunens yttrande

När du får beslutet

Här finns information om hur du får Skolinspektionens beslut, och om hur du gör om du vill överklaga. Här kan du också läsa om Skolinspektionens fortsatta granskning av fristående skolor:
När du får beslutet