Ansök här

Sista ansökningsdag för start 2019

Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola eller för en utökning av verksamheten vid en befintlig fristående skola. Detta gäller även avvikelser inom de nationella programmen.

I samband med att ansökan stängdes raderades även alla ej inskickade ansökningsblanketter avseende skolstart läsåret 2019/2020. Inskickade ansökningar finns dock fortfarande att ta del av.

Webbformulär för ansökan gällande skolstart hösten 2020 kommer att läggas ut under hösten 2018.

Här kan du se dina pågående ärenden

Starta eller utöka skola, skolstart HT 2019 (extern länk, nytt fönster)

Instruktioner till ansökan:

Nyetablering

Utökning

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se.

Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid. Läs mer här:
Prövning utanför ordinarie ansökningstid