Ansök här

Sista ansökningsdag för start 2020

Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola eller för en utökning av verksamheten vid en befintlig fristående skola. Detta gäller även avvikelser i form av idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning. Webbformulär för ansökan gällande skolstart hösten 2022 kommer att läggas ut under hösten 2020.

Här kan du se dina pågående ärenden:

Starta eller utöka skola, skolstart HT 2021

Förlängd ansökningstid avseende utbildningar som omfattas av förändringar i gymnasieförordningen

Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Förordningen träder i kraft den 15 januari 2020 och ska börja tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Förändringen påverkar befintliga huvudmän och de som vill ansöka om tillstånd i kommande ansökningsomgång. Det är för närvarande åtta program som berörs av förändringen. Läs mer här:

Förändringar i gymnasieförordningen

Observera att ansökningar om godkännande som huvudman avseende utbildning som planeras starta höstterminen 2021, som inte berörs av aktuella förändringar, ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari 2020.

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du fyller i ansökan och hur den ska undertecknas:
Information innan du ansöker
Så undertecknar du ansökan

Ansökan ska lämnas in digitalt via Skolinspektionens webbformulär.

Godkännande som huvudman för fristående skola

Se tidigare ansökningar

Om du tidigare har ansökt med skolstart 2021 kan du fortfarande se dina inskickade ansökningar på sidan för Skolinspektionens ansökningsformulär.

Avvikelser inom de nationella programmen

Här kan du läsa om vad som gäller för avvikelser inom de nationella programmen:
Avvikelser inom de nationella programmen

Webbformulär för ansökan om avvikelser

Använd webbläsaren Firefox eller Internet Explorer för att undvika problem när du gör ansökan. 

För ansökan om idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning var sista ansökningsdag 31 januari 2020.

Sista ansökningsdag för riksrekryterande utbildning och särskild variant är 7 april 2020.

Skolverkets ansökningsformulär (extern länk, nytt fönster)

Observera att den som ansöker om avvikelser måste ha ett godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola. 

Information om webbansökan

För dig som inte har ansökt tidigare, finns två möjligheter att komma igång:

  1.  Klicka på "Skapa nytt konto" i webbformuläret och fyll i e-postadress och lösenord
    eller
  2. Logga in med BankID eller Mobilt BankID och ange din e-postadress. Observera att du måste ha angivit din e-postadress för att kunna skapa en ansökan.

För dig som tidigare har ansökt:

  • Logga in med lösenord eller BankID beroende på vilken metod du tidigare använde. Där finner du dina pågående och inskickade ansökningar.

Att arbeta med ansökningar:

  • Du kan lägga upp hur många ansökningar du vill.
  • Det finns en så kallad "mallfunktion" där du kan lägga in information som är gemensam för ansökningar i till exempel olika kommuner. Du kan sedan kopiera en ny ansökan från den befintliga mallen.
  • Du kan arbeta med flera ansökningar parallellt, spara uppgifter i vårt system, logga ut och sedan logga in och fortsätta att arbeta.
  • Skolinspektionen rekommenderar att du sparar ifylld text regelbundet.

Om du har glömt ditt lösenord:

  • Klicka på "Glömt lösenordet?" och fyll i din e-postadress. Du kommer då att få ett e-postmeddelande skickat till denna mailadress med ett nytt lösenord. Om du så önskar, kan du lätt ändra lösenordet under valet "Mina sidor" som du finner till vänster i menyn.

Vid eventuella problem, vänligen kontakta Skolinspektionen på tillstand@skolinspektionen.se

Underskrift

När ansökan är klar kan du antingen skicka in den och signera med e-legitimation, i form av bank-id, eller signera den via papper. Båda alternativen finns tillgängliga på inskickssidan.

Läs mer om e-legitimation:

Bankid.com: BankID e-legitimation (extern länk, nytt fönster)
Nordea.se: E-legitimation (extern länk, nytt fönster)
Telia.se: E-legitimation (extern länk, nytt fönster)

Avgiftsinbetalning

Ansökan är belagd med en avgift. Mer information om avgiftsnivåerna finns här: 
Avgifter

När ansökan skickats in via webbformuläret skickas ett meddelande till den e-postadress som angetts till kontaktpersonen med information om avgiftens storlek och instruktion för inbetalning. Observera att avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in och att ärendet inte tas upp för prövning om avgiften inte betalas.

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se.

Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid.

Läs mer här:
Prövning utanför ordinarie ansökningstid