Ansök här

Sista ansökningsdag för start 2020

Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola eller för en utökning av verksamheten vid en befintlig fristående skola. Detta gäller även avvikelser inom de nationella programmen. Webbformulär för ansökan gällande skolstart hösten 2021 kommer att läggas ut under hösten 2019.

Här kan du se dina pågående ärenden

Starta eller utöka skola, skolstart HT 2020 (extern länk, nytt fönster)

Godkännande som huvudman för fristående skola

Instruktioner till ansökan:

Instruktion till ansökningsblanketterna för nyetablerad skola

Instruktion till ansökningsblanketterna för utökning av befintlig skola

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se.

Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid.

Läs mer här:
Prövning utanför ordinarie ansökningstid