Särskild kvot för nyanlända

En fristående skola ska vara öppen för alla. Om det är kö väljer skolan vilka elever som ska tas in. Vanliga urvalsgrunder är till exempel kötid, geografisk närhet och syskonförtur.

Den 1 november 2016 började nya regler gälla. De innebär att fristående skolor som har kö även kan ta in elever på en särskild kvot. De elever som tas in med hjälp av denna kvot ska ha varit bosatta i Sverige mindre än två år före starten av det aktuella läsåret. Syftet är att fristående skolor som har kö lättare ska kunna ta emot nyanlända elever.

Huvudmannen bestämmer om särskild kvot

Det är den som driver skolan, den så kallade huvudmannen, som bestämmer om skolan ska använda särskild kvot. Huvudmannen kan bestämma att införa särskild kvot när som helst, men urvalsgrunderna får inte ändras under pågående antagnings- och urvalsprocess. Det är viktigt att skolan är tydlig och öppen med vilka urvalsgrunder som gäller. Föräldrar och elever som söker sig till skolan ska veta om förutsättningarna innan de söker till skolan.

Särskild kvot kan inte användas på vissa skolor

Den särskilda kvoten kan användas vid urval till fristående förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor som har fler sökande än det finns platser.

Fristående skolor som har begränsat sitt mottagande, exempelvis till elever i behov av särskilt stöd för sin utveckling, kan inte använda särskild kvot

Huvudmannen ska anmäla särskild kvot

Huvudmannen ska anmäla till Skolinspektionen och till den kommun där skolan är belägen att elever tas emot i särskild kvot. 

Anmälan till Skolinspektionen ska göras varje läsår.

Skolinspektionen gör ingen bedömning av om huvudmannen följer reglerna i samband med att anmälan görs, utan registrerar bara de uppgifter som huvudmannen lämnar.

Anmäl här

Skolinspektionens anmälningsformulär
Anmälan om tillämpning av särskild kvot (Word-formulär, nytt fönster)

Tänk på att:

  • Behörig företrädare för huvudmannen ska göra anmälan.
  • Du måste också göra en separat anmälan till kommunen.

Posta anmälan till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, 
eller mejla den till: skolinspektionen@skolinspektionen.se, skriv i ämnesraden att mejlet innehåller en anmälan om särskild kvot.