Flexibilitet och individanpassning inom den kommunala vuxenutbildningen

För att utbildningen ska kunna möta mångfald och en heterogen grupp har anpassning och flexibilitet av undervisningen länge varit kärnvärden inom vuxenutbildningen. Samtidigt visar forskning, utredningar och regelbunden tillsyn att det finns svårigheter att erbjuda detta. 

Risk att undervisningen inte möter elevernas olika förutsättningar och behov

Att möta elevers olika förutsättningar och behov innebär utmaningar i form av individanpassning och flexibilitet som huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till. I stället för att utgå från elevers olika förutsättningar och behov genom att exempelvis erbjuda gymnasial vuxenutbildning på flexibla tider, med olika studietakt, på olika platser, under flexibla former och utifrån elevers förkunskaper är det vanligt att utbildningen styrs utifrån kommunens/anordnarens organisatoriska förutsättningar. Det kan medföra att elever inte påbörjar utbildning, att utbildningen tar lång tid eller att elever inte slutför utbildningen.

Granskningens frågeställningar

Syftet med den tematiska kvalitetsgranskningen av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att granska om elever som studerar teoretiska kurser erbjuds en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning.

Granskningen ska besvara följande frågeställningar:

1. I vilken utsträckning skapar huvudmannen och rektor förutsättningar för att eleverna inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får en flexibel och individanpassad utbildning?

2. I vilken utsträckning ger rektor förutsättningar för lärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå att planera och genomföra en undervisning som är anpassad efter elevernas förutsättningar och behov?

Så genomförs granskningen

Granskningen avser kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och verksamheter som tillhandahåller teoretiska kurser. I granskningen ingår utbildning som bedrivs i såväl kommunal regi som på entreprenad hos extern anordnare.

I granskningen ingår intervjuer med elever, lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och huvudmän. Verksamhetsbesök och dokumentstudier ingår också i granskningen. I februari 2019 planeras resultaten från granskningen att publiceras.

Följande kommuner och skolor granskas:

Kommun

Anordnare

Alingsås kommun

Hermods*

Borås kommun

Egen regi

Burlövs kommun

Egen regi

Båstads kommun

Egen regi

Falkenbergs kommun

Egen regi

Forshaga kommun

Egen regi

Göteborgs kommun

ABF

Helsingborgs kommun

Egen regi

Hjo kommun

NTI-skolan*

Hörby kommun

Egen regi

Kristinehamns kommun

Egen regi

Kungsbacka kommun

Humanus

Lilla Edets kommun

Egen regi

Lysekils kommun

Egen regi

Mariestads kommun

Egen regi

Nässjö kommun

Miroi (försattes i konkurs 2018-10-24)

Perstorps kommun

Egen regi

Svedala kommun

Egen regi

Sölvesborg Bromölla kommunalförbund

Egen regi

Tanums kommun

Hermods*

Tingsryds kommun

NTI-skolan*

Uddevalla kommun

InfoKomp AB*

Vellinge kommun

Egen regi

Vetlanda kommun

Egen regi

Vårgårda kommun

Miroi* (försattes i konkurs 2018-10-24)

Växjö kommun

Egen regi

Ystad kommun

Hermods*

Åmåls kommun

Egen regi

Älmhults kommun

Egen regi

Östra Göinge kommun

NTI-skolan*