Röster om inspektion - Rektor Hamid Zafar

Hamid Zafar, tidigare rektor på Sjumilaskolan i Göteborg (och medarbetare på Skolinspektionen) och som nu arbetar som barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun

Rektor Hamid

I det första beslutet konstaterades att det förelåg ett stort antal brister i verksamheten. Göteborgs kommun förelades, vid vite om 700 000 kr, att avhjälpa de brister som kunnat konstateras i verksamheten. Beslutet följdes upp och Skolinspektionen fattade ett uppföljningsbeslut där det konstaterades att alla brister inte var avhjälpta. Göteborgs kommun förelades på nytt att avhjälpa bristerna, denna gång vid vite om 1 000 000 kr. Nu är bristerna åtgärdade och allt fungerar mycket bättre i skolan. Men resan krävde ett riktigt omtag för att komma i mål.

– Ja, det stod illa till när Skolinspektionens beslut kom. Organisation, kultur, stämning, ja hela skolan fungerade dåligt. Det var inte så att det egentligen var några nyheter för oss, men beslutet från Skolinspektionen visade det svart på vitt, säger Hamid Zafar som just hade tillträtt när beslutet rapporterades. Egentligen var det en skrämmande läsning att gå tillbaka till tidigare tillsynsrapporter och skolans historik. Där fanns allt: bristande kunskapsresultat, dålig stämning och dåliga utredningar av de elever som behövde stöd.

Det behövdes en rejäl förnyelse. De brister som rapporterades hade följt skolan i många år, man hade försökt på olika sätt att kommat till rätta med dem men inte lyckats. Hamid tog kontakt med sin chef på förvaltningen och fick möjlighet att börja planera för förändring. Det visade sig också att politikerna var villiga att skjuta till det som behövdes. Skolan skapade fyra olika grupper som kunde ge olika perspektiv på vad som behövde göras. En facklig grupp, en grupp med rektorer, en med förstelärare och en grupp från förvaltningen.

– Det gav bra input och vi i skolledningen kunde skriva ihop en handlingsplan. Vi använde de olika bedömningsområdena som Skolinspektionen hade använt i sitt beslut. Det var ett bra stöd, säger Hamid Zafar.

Med en genomarbetad handlingsplan fick skolledningen grönt ljus att gå vidare. Idag har skolan en helt annan organisation och delvis ny personal. Nu kan dock Hamid blicka tillbaka på det som har gjorts, och känslan, stämningen och kulturen är en helt annan i skolan.

 

Fler röster om Skolinspektionen:

Dan-Ola Einarsson, rektor på Gröndalsskolan i Värnamo, om hur ett vitesbeslut gav både honom och kommunen en rejäl knuff framåt.

Majja Neverland, utvecklingsledare för förskolan i Västerås kommun, berättar om hur våra rapporter blev ett stöd i omorganisationen av förskoleverksamheten i Västerås.