Start

Skolenkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. En del av granskningen består i att vi regelbundet ber elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten. Under höstterminen 2016 startar enkäten den 26 september och pågår till den 21 oktober, undantaget enkäten till vårdnadshavare med barn i förskoleklass som kommer att genomföras senare under hösten.

Svaren från vårdnadshavare och elever kommer även att presenteras i Skolverkets informationstjänst Välja skola, www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Skolenkäten görs på alla landets skolor under en tvåårsperiod. Cirka en fjärdedel av skolorna får svara på enkäten under en termin. Det är dock bara en del av skolorna som också får tillsyn terminen efter enkäten.

När besöks din kommun eller företag?

Här ser du vilket år Skolinspektionen planerar att besöka landets kommuner och utbildningsföretag:
När besöks din kommun eller företag?

Rektorerna kontaktas senast i början av september

Under september 2016 kontaktar Skolinspektionen rektorerna i de skolor som berörs av Skolenkäten. Då får rektorerna instruktioner om hur enkäten ska distribueras till elever, föräldrar och pedagogisk personal inför enkätstarten den 26 september.

Mer om Skolenkäten och tillsynen

Här kan du läsa mer om Skolenkäten:
Om Skolenkäten
Frågor och svar

Här kan du läsa mer om hur granskningen kommer gå till:
Regelbunden tillsyn