Skolenkäten

Svara på Skolenkäten här

Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass

Länken öppnas i nytt fönster.

Koder

Du som ska svara på enkäten får en kod och mer information från skolan.

Enkäten till föräldrar med barn i förskoleklass stänger den 30 november. 

Skolenkäten riktad grundskolan och gymnasieskolan är stängd

Vem ska svara på Skolenkäten?

Skolenkäten riktar sig till elever, pedagogisk personal och föräldrar/vårdnadshavare. Elevenkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2. Föräldraenkäten riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola, oavsett årskurs.

Observera att enkäten med föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass startar senare under hösten, den 5 november.

All pedagogisk personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning på grund- och gymnasieskolan får svara på enkäten (observera att pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola ej ingår i undersökningen).

Frivilligt för föräldrar och elever

Det är frivilligt för föräldrar och elever att svara på enkäten, men varje svar är viktigt för oss – genom att svara på enkäten hjälper du oss få en så bra bild som möjligt av din skola. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du är förälder och ditt barn går i årskurs 5 bör du meddela skolan om du inte vill att ditt barn ska besvara enkäten.

Ingen kommer kunna se hur du har svarat på frågorna. Skolinspektionen redovisar bara svaren i sammanställd form. Inga svar kommer lämnas ut så att enskilda svarspersoner kan ta skada.

De här frågorna ställer vi

Här kan du se vilka frågor som ingår i de olika enkäterna hösten 2018:

Föräldrar 
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i förskoleklass HT 2018 (PDF-fil, nytt fönster) 
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundskolans årskurs 1-9 HT 2018 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundsärskola HT 2018 (PDF-fil, nytt fönster)

Elever 
Skolenkäten till elever i årskurs 5 HT 2018 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till elever i årskurs 9 och år 2 HT 2018 (PDF-fil, nytt fönster)

Pedagogisk personal 
Skolenkäten till pedagogisk personal HT 2018 (PDF-fil, nytt fönster)

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt.

Här kan du läsa mer om vilka skolor som deltar 

En del av svaren kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever:
www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Så får du enkätresultatet

Resultatet från Skolenkäten kommer vara klart i januari 2019. Då kommer det gå att ta del av resultatet skola för skola här:
Skolverket: Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen

Resultatet finns även sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats:
Statistik om Skolenkäten