Till huvudinnehåll
Bild på två elever på komvux
Publicerad: 15 mars 2024

Se seminariet om Skolinspektionens årsrapport – iakttagelser och erfarenheter från 2023

I årsrapporten berättar vi om våra erfarenheter framför allt från tillsyn och kvalitetsgranskning men även från tillståndsprövning och myndighetens skolenkät. Här kan du även se inspelningen från seminariet den 15 mars där vi presenterade årsrapporten.

Mer information och nedladdning

Läs hela årsrapporten här (PDF)

De bristmönster vi konstaterar i år liknar tidigare års. De vanligaste bristerna inom tillsyn finns inom områdena stöd samt trygghet, studiero och arbetet mot kränkande behandling. Under året har vi också konstaterat ett antal mycket allvarliga fall där verksamheter har haft stora brister eller där ägarna har varit olämpliga. I sex fall har vi återkallat huvudmannens tillstånd att driva skola.

I årsrapporten beskriver vi också våra erfarenheter från att granskning och bevakning av friskolesektorn och dess utveckling. Som inspektionsmyndighet är det viktigt att följa förändringar och utveckling. Vi kan bland annat konstatera att stora koncerner ofta växer genom förvärv och att de två största koncernerna till över 50 procent har utländskt ägande.

Under året har vi också ökat vår granskning av den kommunala vuxenutbildningen, en skolform som växer. Några viktiga iakttagelser är att vi ser att den delvis öppna reglering som finns inom skolformen, tillsammans med ett antal organisatoriska faktorer kan leda till låg ambitionsnivå och riskera svag utbildningskvalitet.

– Det är positivt att vi i allt större utsträckning kunnat granska vuxenutbildningen under 2023. Det har medfört att vi sett stora brister till exempel i SFI och inom yrkesvux. Vi ser att en öppen reglering inom vuxenutbildningen medför att det finns risker för en låg ambitionsnivå i undervisningen. Vidare ser vi att huvudmän har haft svag insikt om sitt ansvar och att vuxenutbildningen ofta kommer i skymundan i förhållande till grundskola och gymnasieskola, säger generaldirektör Helén Ängmo.

Frågor?

Kontakta presstjänsten.

Publikation