Till huvudinnehåll
Gymnasieelever studerar
Publicerad: 16 maj 2024

Flera inslag av hög kvalitet i gymnasieskolans yrkesämnen

Undervisningens kvalitet i yrkesämnen är av central betydelse för elevernas möjligheter att uppnå en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande. På flera av de skolor som Skolinspektionen granskat håller undervisningen hög kvalitet, men det finns också utvecklingsområden.

Skolinspektionen har granskat undervisningens kvalitet i gymnasieskolans yrkesämnen skogsmaskiner och bageri- och konditorikunskap. Granskningen visar i stort en positiv bild och att undervisningen inom flera områden håller god kvalitet.

– Vi har sett att undervisningen på samtliga skolor i granskningen innehåller arbetsuppgifter som är autentiska och relevanta sett till de aktuella yrkena, vilket ger eleverna möjlighet att utveckla yrkesspecifika kunskaper och färdigheter, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Dessutom visar granskningen att teori och praktik integreras och kopplas samman i undervisningen på olika sätt, bland annat genom reflektion som kan bidra till ett fördjupat lärande.

Även om granskningen visar på flera inslag av hög kvalitet har Skolinspektionen bedömt att undervisningen på 22 av 30 skolor kan utvecklas ytterligare för att nå en högre kvalitet. Det handlar framför allt om att skolornas arbete med elevernas arbetsplatsförlagda lärande behöver stärkas, och att ett jämställdhetsperspektiv bör integreras tydligare i undervisningen.

Tidigare granskningar av yrkesutbildning

Skolinspektionen har på flera och omfattande sätt granskat yrkesutbildningar. Det sker i tillsyn och i tematisk kvalitetsgranskning. Teman som tagits upp är bland annat elevers studieresultat, studier mot högskolebehörighet, arbetsplatsförlagt lärande, studie och yrkesvägledning samt lärarstöd. Den aktuella granskningen om bageri och skogsmaskiner är den andra granskningen som rör kvalitet i specifika yrkesämnen. Den tidigare granskningen avsåg djur- och ellära.

Granskningsrapporter

 

Publikation