Till huvudinnehåll
Vuxna har möte tillsammans
Publicerad: 2 november 2021

Hur arbetar din skola med läromedelsval?

Läromedel är en viktig del av undervisningen. En granskning som Skolinspektionen gjort kring val av läromedel visar att det skiljer sig mycket i hur man arbetar med detta, även inom en och samma skola. Nu finns ett underlag för diskussion som grundar sig i de iakttagelser vi gjort under granskningen.

I Skolinspektionens granskning undersöktes hur skolor arbetade med kvalitetssäkring och val av läromedel. I diskussionsunderlaget har vi tagit fram frågor för reflektion och för samtal kring den egna verksamheten som är kopplade till det vi såg i granskningen.

Du kan plocka ut en eller flera sidor ur PowerPoint-underlaget för att lägga in i din egen presentation, eller använda vår presentation i sin helhet.