Till huvudinnehåll
medverkande sid23
Publicerad: 14 november 2023

Möt de medverkande på Skolinspektionens dag

Den 6 december är det dags för Skolinspektionens dag. Årets tema är en skola med hög kvalitet för alla elever i hela landet. Vi har frågat några av de medverkande om hur de ser på dagen och årets tema - "en skola med hög kvalitet för alla elever i hela landet".

Helén Ängmo - Skolinspektionens generaldirektör

helen-skolinspektionen5_865x480.jpg

Varför är årets tema viktigt just nu?

-Många skolor i Sverige är bra men det finns problem med likvärdighet. Den stora diskussionen om just likvärdighet har ofta handlat om förorter och socioekonomiskt utsatta områden. Frågan om skolresultat i mindre kommuner med svag utbildningsnivå är mer osynlig. Vad ser vi här från Skolinspektionens sida när vi granskat? Finns höga förväntningar på alla elever i undervisningen? Kan traditioner på orten som bruks- eller industrianda prägla ungas framtidstänkande. Hur arbetar då skolorna med vägledning? Ja det är några frågor som vi ser fram emot att få lyfta och diskutera med gäster. Jag hoppas att dagen ska ge insikter, nya idéer och inspiration till utveckling för en mer likvärdig undervisning för elever i hela landet.

Embla Persson - ordförande för Sveriges elevkårer

embla-persson-2.jpg

Hur ser du på årets tema utifrån ett elevperspektiv?

-Alla Sveriges elever har rätt till en kvalitativ utbildning vilket i grunden handlar om att få tillgång till en kunskapsutvecklande och lustfylld lärandemiljö. Viktiga kvalitetsfaktorer för det är t.ex. tillgången till legitimerade lärare, en tillgänglig elevhälsa och kvalitativa studiematerial. Vi vet att det inte ser ut så idag och att det spelar roll vilken ort du bor på och vilken skola du går på för huruvida du får goda förutsättningar för att nå målen med din utbildning eller inte. Det kommer krävas att vi kraftsamlar för att sudda ut skillnaderna i svensk skola och jag ställer mig därför mycket positiv till att Skolinspektionen väljer att lägga extra fokus på just det under årets konferens.

Gunnar Wetterberg - historiker och aktuell som expert i SVT:s Fråga Lund

gunnar-wetterberg.png

Kan vi lära oss något av historien för att uppnå en likvärdig skola?

-Jag gick själv i en likvärdig skola, från 1959 till 1971. Jag tror den var så bra som den blev tack vare att läraryrket hade hög status och därför att många var besjälade av grundskolereformen som genomfördes de här åren. Om vi ska nå dit igen är det viktigt att många vill bli lärare, men också att staten och kommunerna tar ett starkare grepp om skolan än idag.

Moderator för dagen är Johan Wester - samhällsentreprenör och föreläsare och även känd från tv-serien Hipp Hipp!

johan-wester.jpg

Vilka förväntningar har du på dagen?

-I hela mitt liv har jag varit i kontakt med skolan eftersom nästan hela min släkt arbetat inom skolvärlden. Jag har dessutom mycket positiva minnen från min egen skolgång. Det var där föreningslivet startade med skoltidning, elevråd och att spela skolrevy och i band. För mig är det fantastiskt roligt att få vara med på denna viktiga dag. Jag brukar säga att allt som har med skolan att göra är viktigt eftersom skolan är grundbulten i hela samhället.

Anmäl dig här!

Tid: onsdagen den 6 december, klockan 10.00-15.45

Plats: Passa på att nätverka med kollegor på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg eller delta digitalt. Sista anmälningsdag för att delta på plats i Göteborg är den 26 november.

Läs mer om programmet och anmäl dig här