Till huvudinnehåll
Almedalen 2022
Publicerad: 9 juni 2022

Skolinspektionen i Almedalen

Nu kan du ta del av inspelningen av seminariet från Almedalen om långvarigt låga kunskapsresultat i skolan.

Skolinspektionen i Almedalen

Tyvärr föll en del av seminariet bort i inspelningen p g a tekniska problem hos vår leverantör.

Långvarigt låga kunskapsresultat i skolan

Hur gör vi för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö? Vad behöver vi göra för att förbättra resultaten i skolor med utmaningar? Det är några av frågorna som kommer att tas upp under seminariet där vi tar utgångspunkt i den rapport vi släppte i höstas om långvarigt låga kunskapsresultat samt den uppföljning vi gjort som du kan läsa nedan.

Skolinspektionens iakttagelser och panelsamtal

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo kommer utifrån rapporten att berätta om Skolinspektionens iakttagelser av skolor med utmaningar och som under lång tid haft långvarigt låga kunskapsresultat. Därefter samtalar en panel om hur vi tillsammans kan samverka för att eleverna ska få en bra skolgång samt vilka åtgärder som behövs för att vi ska få en likvärdig skola

Under seminariet kommer vi även att diskutera vikten av att huvudmän och rektorer säkrar behöriga lärare och skapar goda förutsättningar för alla elever.

Medverkande:
Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen
Chiara Bergmark, Förbundsordförande, Elevernas riksförbund
Monica Sonde, Avdelningschef utbildning och arbetsmarknad, SKR
Anette Jahnke, Lektor i pedagogik & projektledare, Göteborgs universitet och ifous
Agnes Gidlund, Moderator, Skolinspektionen

Datum: 5 juli
Tid: kl 13:00-14:00
Plats: Donnersgatan 2, Wisby Strand Congress & Event, "Lokal Vall"

Helén Ängmo medverkar även i dessa seminarier under Almedalsveckan:

Tisdag 5 juli
Hur gör vi likvärdighet i praktiken?” -  Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledares seminarium

Program - Almedalsveckan

Tid och plats: 14:15-15:30 Lokal: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B24"

Onsdag 6 juli
Skolledardagen - vad behöver en rektor kunna?

Program - Almedalsveckan

Tid och plats: 13.00-16.00 Lokal: Sal E30, Cramérgatan 3, Campus

GD
Betyg och kunskapsbedömning
Kunskapsresultat