Till huvudinnehåll
En skolbyggnad under klarblå himmel
Publicerad: 15 december 2022

Skolkoncerner fortsätter dominera ansökningar om tillstånd för friskola

Skolinspektionen har godkänt 110 av 206 inkomna ansökningar under 2022. Det är ungefär samma siffror som ifjol. Det visar den senaste statistiken över tillståndsprövningen. 80 procent av ansökningarna kommer från skolkoncerner.

Bakom de godkända ansökningarna står drygt 20 olika koncerner varav tre koncerner står bakom nästan hälften av dem.

- En generell trend vi ser är att verksamheter som drivs av bolag som ingår i koncerner ökar, säger Carin Clevesjö, chef för Skolinspektionens tillståndsenhet. Samtidigt så fortsätter ansökningar från stiftelser och ideella föreningar att minska. Det vi kan se är att koncerner även fortsätter att expandera genom uppköp av andra skolverksamheter.

Godkända nyetableringar lägsta sedan 2010

Runt 75 procent av de godkända ansökningarna handlar om utökningar av skolverksamheten. Det är en siffra som är högre än normalt och beror till stor del på kravet att ansökningar om avvikelser från nationella program på gymnasieskolan måste förnyas vart fjärde år. 

Vi har godkänt totalt 29 ansökningar om nyetablering under 2022. Den siffran är den lägsta sedan 2010 då statistiken började sammanställas. 

- Flera kommuner där enskilda huvudmän velat bedriva verksamhet har påpekat att utbildningsutbudet är väl tillgodosett i deras kommuner. Det minskade antalet godkända ansökningar skulle helt enkelt kunna bero på att det finns en överkapacitet, menar Carin Clevesjö.

Inga godkända ansökningar om distansundervisning

Skolinspektionen har utöver de 206 ansökningarna fått in 44 ansökningar om att bedriva distansundervisning men ingen av dessa har godkänts.

- Utifrån lagstiftningen finns höga krav på den som vill starta en skola. Att vi har avslagit alla beror på att de inte har kunnat visa att de uppfyller våra krav på kunskap om skolans lagar och regler och inte heller kunnat visa på stabilitet i verksamheten, säger Carin Clevesjö.

Läs rapport

Här tar du del av hela rapporten: 

Tillståndsbeslut 2022

Tillståndsprövning