Till huvudinnehåll
flickor läser på bibliotek
Publicerad: 26 oktober 2023

Tema läslov: Eleverna gillar att läsa – om de får intressanta texter

Höstlovet heter numera läslovet och snart är det dags för ett efterlängtat läslov igen. Varför är det viktigt att barn och unga läser? Och hur kan man öka deras läslust? Här berättar de som sammanställt Skolinspektionens rapport om läsfrämjande arbete varför det är så viktigt med just läsning och hur skolorna kan arbeta för att främja läsningen.

Ifjol släppte vi en både uppmärksammad och uppskattad rapport om hur 25 granskade grundskolor arbetar för att främja läsning hos eleverna. En slutsats i rapporten var att skolorna behövde prioritera läsning och utveckla ett gemensamt läsfrämjande arbete. Inför det stundande läslovet har vi pratat med dem som sammanställde rapporten, Caroline Engskär och Linda Wennler, om vad vi kan göra för att öka läsintresset bland barn och unga.

- Det är viktigt att läsundervisningen utformas på ett stimulerande sätt som främjar elevernas intresse för läsning, säger rapportskribenterna. I detta sammanhang är det viktigt att rektorn och skolans personal följer upp just sina elevers läsintresse och läsvanor, för att på så sätt se vilka behov och önskemål som finns.

Läsförmåga och läsfrämjande är inte bara något som är viktigt i ämnet svenska. Det läsfrämjande arbetet behöver genomsyra hela skolans verksamhet.

- Det kan till exempel handla om att rektorn och lärarna på olika sätt synliggör läsning på skolan, men också att skolans personal visar ett genuint intresse för elevernas läsning och agerar som läsande förebilder, säger Caroline och Linda.

Caroline.jpgLinda.jpg

God läsförmåga viktigt för att lyckas i skolan

Att fler skolelever ska få upp ögonen för läsning är en fråga som ligger dem varmt om hjärtat går det inte att ta miste på. En god läsförmåga är avgörande för att lyckas i skolan. Förutom att det är viktigt att barn och unga ska få likvärdiga möjligheter att ta till sig kunskap i skolan så är det även viktigt för den personliga utvecklingen och för att främja kreativitet och fantasi.

- Både för att klara vidare studier och för att kunna delta aktivt i samhället när de blir äldre, understryker de. Det kan handla om att få en förståelse för omvärlden och andras perspektiv. Att utveckla ett läsintresse är också viktigt för själva läsförmågan. Man har sett att de som läser mer också läser bättre liksom att de som tycker om läsning läser bättre än de som inte gillar att läsa.

Eleverna gillar att läsa – om de får intressanta texter

Den bild som vår granskning visade var att eleverna oftast tycker om att läsa – så länge de har bra och intressanta texter att läsa. Men här behöver de hjälp, menar Caroline Engskär och Linda Wennler. Särskilt med att hitta bra och engagerande texter och böcker.

- Eleverna tycker ibland att det är svårt att hitta en text som är intressant. De vill också ha mer stöd från lärare och bibliotekets personal med att hitta texter som passar dem. Därför är det viktigt att lärarna är närvarande och hjälper eleverna när de ska välja texter. Lärarna behöver till exempel se till att eleverna får läsa texter som är lagom svåra. Resultatet av granskningen visar också hur viktigt det är att eleverna får tillgång till ett brett och varierat utbud av texter.

För att öka intresset för läsning i skolan behöver lärarna helt enkelt vara närvarande och intresserade av elevernas läsning och läsupplevelser.

- Det handlar också om att försöka skapa de här stimulerande situationerna för läsning. Eleverna behöver få känna läslust, säger Caroline och Linda. Vi har också sett att eleverna både vill och behöver prata om och reflektera kring det de har läst. Det gäller i all form av läsning, såväl av skönlitteratur som av facklitteratur.

Lästips inför läslovet

Hösten är kanske den bästa årstiden för alla som vill försjunka i en god bok eller uppslukas av någon annan form av fängslande litteratur. Har ni själva några bra lästips att bjuda på inför läslovet?

Caroline: - Mina barn, som är sju och nio år, läser väldigt mycket Kalle Anka i varierande former, såväl serietidningar som böcker och pockets. Sen gillar de olika bokserier med fokus på spänning och äventyr, såsom Musse & Helium, Norrsken, Luna och superkraften och Beast Quest-böckerna. De gillar även olika faktaböcker, exempelvis Världens läskigaste djur.

Linda: - I min bokklubb läser vi just nu ”Mjölkat” av Sanna Samuelsson, annars tyckte jag att ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” av Johannes Anyuru var en stark läsupplevelse. Min dotter som är två år är just nu väldigt förtjust i räknesagan ”Tio vilda hästar” av Grethe Rottböll med fina bilder av Lisen Adbåge. Den har vi lånat på biblioteket, säger Linda.

Här kan du ladda ned rapporten

Läsfrämjande insatser i grundskolan

Seminarier från Bokmässan 2023

Under Bokmässan i Göteborg medverkade Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo i två intressanta seminarier. Det ena om hur vi stärker läsintresset hos elever och det andra om hur vi pratar om känsliga frågor i klassrummen. Båda seminarierna spelades in av UR och finns tillgängliga att se på UR Play.

Elevers läsintresse - ett gemensamt ansvar (UR Play) 

Att närma sig det svåra - kontroversiella frågor i klassrummen (UR Play)

Tips på läsaktiviteter under läslovet

Här hittar du tips på läsaktiviter och annat kul som kan inspirera till läsning under läslovet. 

Väck läslusten inför läslovet (Skolverket)

Läslov (Läsrörelsen)

Svensk biblioteksförening