Till huvudinnehåll
En lärare står och undervisar en mellanstadieklass i ett klassrum
Publicerad: 15 mars 2023

Råd och vägledning om skolans uppdrag kring normer och värden

Skolinspektionen har granskat kvaliteten inom flera områden som handlar om normer och värden, den senaste tiden exempelvis om kontroversiella frågor och lärande för hållbar utveckling.

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

På temasidan Normer och värden har vi samlat alla våra publikationer, filmer och seminarier tillsammans med länkar till relevant material från andra aktörer för att ge råd och vägledning i skolors arbete med dessa områden.

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Temasida om normer och värden

Normer och värden

Hur förmedlar man värdegrunden utan att inskränka på elevernas åsiktsfrihet?

Karin Lindkvist, utredare på Skolinspektionen, resonerar om frågeställningen.

Värdegrund
Demokrati