Till huvudinnehåll
Publicerad: 10 maj 2023

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Studemaskolan

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Föreningen aktiva studier, som driver Studemaskolan i Stockholm. Återkallandet görs bland annat på grund av att utbildningen vid skolan inte uppfyller skollagens krav på vetenskaplig grund och att huvudmannen har bristande insikt i skollagstiftningen.

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Föreningen aktiva studier inte får driva skolan vidare. Beslutet gäller från och med 15 augusti 2023.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för Föreningen aktiva studier är bland annat att utbildningen inte uppfyller skollagens krav på vetenskaplig grund, saklighet och allsidighet. Det handlar också om brister i förhållande till bestämmelser om lärare och anställning av lärare, behörighetskrav för rektor, arbetet med betygssättning och tillgång till elevhälsa. Därutöver uppfyller ledningskretsen inte kravet på insikt i skolförfattningarna och Skolinspektionen bedömer att huvudmannen inte heller i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.  

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Föreningen aktiva studier har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Här kan du ladda ner beslutet

För information kontakta:

Presstjänsten: 08-586 080 60