Till huvudinnehåll

Lagar och regler

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning.

Läroplaner

Skolverkets hemsida finns alla aktuella läroplaner samlade. 

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020