Till huvudinnehåll

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledningen ska göra det lättare för eleven att följa ämnesundervisningen med hjälp av det språk som eleven talar. Läraren som ger handledningen fyller tillsammans med ämnesläraren en viktig roll i arbetet med att ge eleven en så god undervisning som möjligt.

Skolinspektionen granskar att de elever som har behov av studiehandledning på sitt modersmål får det. Även om elever som är födda utomlands snabbt kan lära sig vardagssvenska, kan det ta flera år att lära sig språket så bra att man kan ta till sig skolundervisningen på samma villkor som en elev som är född i Sverige.

I grundskolan granskar Skolinspektionen dessutom om rektor fattar beslut om enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad: 30 juni 2020