Till huvudinnehåll
lektion yrkesförarutbildning
Publicerad: 27 oktober 2023

Brister på majoriteten av verksamheterna på yrkesförarutbildningen

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av yrkesförarutbildningen för tung lastbil och släp – inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå. 25 av 28 verksamheter som ingått i tillsynen har brister i utbildningen. Hälften av dessa verksamheter har brister inom mer än ett område.

Syftet med den tematiska tillsynen har varit att kontrollera om yrkesförarutbildningen ger eleverna möjlighet att nå kompetenskraven på nationell nivå för yrkesförare med tung lastbil och släp.

Skolinspektionen har bedömt att flera verksamheter brister dels vid körmomenten och dels vid hantering av lastbilsmonterad kran. Eleverna har inte fått köra med truckar, hjullastare och/eller övningsköra med olika fordonstyper som är sammankopplade eller så finns de inte tillgängliga för eleverna i tillräcklig omfattning.

Konsekvensen är att eleverna går miste om delar av utbildningens centrala innehåll och möjligheten att utveckla förmågor i enlighet med ämnesplanernas krav. Eleverna riskerar därmed att få luckor i sin yrkesförarkompetens.

– De brister vi sett i utbildningen riskerar att få konsekvenser för den enskilde eleven, för säkerheten i arbetslivet och för allmänheten i trafiken, säger Christian Floer, projektledare för tillsynen.

Resultaten från tillsynen pekar också på att många lärare, rektorer och representanter för huvudmän och verksamheter inte är tillräckligt insatta i, alternativt inte prioriterar de krav som ställs på utbildningen i författningarna. Framför allt när det gäller kursernas syfte, centrala innehåll och betygskriterier.

– Vi ser att huvudmän och rektorer behöver ta ansvar och vara förtrogna med både kraven på och genomförandet av utbildningen för att ge eleverna den kompetens de har rätt till för att bli fullvärdiga yrkesförare, avslutar Christian Floer.

Publikation
Inspektion
Granskningsrapport
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Yrkesprogram