Till huvudinnehåll
En illustration på en dator, skolbyggnad och böcker
Publicerad: 7 juli 2021

Film om elevers lärande och hälsa i vuxenutbildningen

Den 15 juni diskuterade vi vuxenutbildningen under pandemin under ett seminarium. Vilka erfarenheter och utmaningar framkom under våren när mycket av undervisningen skedde på distans? Nu kan du se inspelningen från seminariet. Filmen är även textad.

Seminariet arrangerades med anledning av vårt nysläppta PM Granskning av kommunal vuxenutbildning med anledning av den rådande pandemin. Det här är en del av ett regeringsuppdrag som kommer att presenteras i sin helhet i december.

Om seminariet

Många elever som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen har påverkats negativt av undervisning på distans under pandemin. Det gäller särskilt elever inom sfi som får det svårt när tillfällena att träna svenska med lärarna och andra elever blir färre. Samtidigt är det mycket som fungerat väl under pandemin. Under seminariet diskuterade vi dessa frågor och blickade även framåt.

Medverkanden

  • Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen
  • Lars Thornberg, projektledare på Skolinspektionen
  • Johan Olofson, Förbundsdirektör Kunskapsförbundet Väst
  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
  • Stefan Hrastinski, professor inom digitalt lärande på KTH
  • Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen, moderator

Kort information

  • Seminariet riktade sig till dig som är huvudman eller rektor.
  • Tyvärr uppstod tekniska problem i början av seminariet. Därför varierar kvaliteten inledningsvis på filmen, men någon minut in blir uppspelningen bättre. 
  • Filmen är textad.
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Utbildning i svenska för invandrare
Lärare och lärarutbildning
IT i skolan
Elevhälsa
Lärarresurs
Fjärr- och distansundervisning