Till huvudinnehåll
lektion mellanstadiet
Publicerad: 14 december 2023

Ny rapport: Lärare och specialpedagoger måste bli bättre på att samråda

Garantin för tidiga stödinsatser infördes 2019. Den ska garantera elever rätt stöd i rätt tid, så att de når målen i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Samrådsarbetet mellan lärare och personal med specialpedagogisk kompetens är centralt för att nå målen med garantin. Granskningen visar att det behöver förbättras.

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i samråd mellan lärare och specialpedagoger och speciallärare på 30 grundskolor. Att samråda är centralt för att identifiera elever med stödbehov. Läraren ska också få stöd av personal med specialpedagogisk kompetens vid planering och uppföljning av stödinsatser.

Granskningen visar att 25 av de 30 granskade skolorna behöver utveckla arbetet. En klar majoritet av skolorna saknar ett nära samarbete mellan lärare och personal med specialpedagogisk kompetens. Resultaten är oroväckande, eftersom samråden är centrala för att nå målen med garantin för tidiga stödinsatser.

– Det är viktigt att samarbetet innefattaralla elever som uppvisar indikation på svårigheter att nå målen, inte bara dem som har uppenbara svårigheter. Det är de här eleverna som garantin är tänkt att fånga upp, och för att göra det måste lärare och specialpedagoger ha ett nära och gott samarbete, säger Roger Thuring som skrivit den övergripande rapporten.

Samråd mellan lärare och personal med specialpedagogisk kompetens, som garantin kräver, ska även leda till en utveckling av undervisningen och inte bara särskilda insatser för en enskild elev.

Granskningen är en del i ett regeringsuppdrag att utvärdera garantin för tidiga stödinsatser som kommer att slutredovisas i december 2024.

Skolinspektionen deltar i SPSM-webbinarium

Den 14 mars kl 15:15-16:15 arrangerar SPSM ett webbinarium där utredaren och rapportskribenten Roger Thuring kommer att vara med i ett panelsamtal och diskutera rapporten. Läs mer och anmäl dig till webbinariet via länken nedan.

Hållbart garantiarbete för tidiga stödinsatser (SPSM)

Läs mer om Garantin för tidiga stödinsatser

Publikation