Till huvudinnehåll
En elev sitter fokuserad under en lektion och studerar
Publicerad: 9 maj 2023

Ny rapport: Skolors arbete för en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar

Skolinspektionen har granskat hur skolor inkluderar nätet i det främjande och förebyggande arbetet för att skapa en trygg miljö för eleverna.

I dag utspelar sig barns och ungas sociala liv både i den fysiska miljön och i den digitala. Detta behöver skolan ta hänsyn till i arbetet med att främja en trygg miljö och motverka kränkningar. Vår granskning visar att drygt hälften av de 30 skolorna bedöms arbeta både främjande och förebyggande för att skapa en trygg miljö för eleverna i den digitala världen. Men resten av skolorna behöver utveckla arbetet.

Att bli kränkt i den digitala världen innebär inte bara att få ett meddelande med hot, eller att någon skriver att man är ful. Det handlar också om att inte få något meddelande alls, att inte bli inbjuden i en chattgrupp eller att inte få några likes på ett inlägg i sociala medier. Att bli utfryst handlar inte bara om att behöva stå ensam på en skolgård.

Granskningen visar att skolor i flera fall arbetar med tryggheten i skolan, men att det inte inkluderar den digitala miljön. Det handlar ofta om att ingen ska känna sig utanför eller obekväm på skolgården, i omklädningsrummet eller i korridoren. Men det omfattar inte hur man känner i den digitala miljön.

- Rektorer behöver i högre grad undersöka elevers utsatthet på nätet för att kunna anpassa sina insatser. Det är viktigt att inkludera de digitala miljöerna i trygghetsarbetet, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Publikation