Till huvudinnehåll
Många högstadiebarn på en skoltrappa
Publicerad: 16 mars 2023

Skolinspektionens årsrapport – Bilden av den svenska skolan 2022

Hälften av de granskade skolorna under 2022 följer inte lagens krav. Extra anpassning och särskilt stöd är de vanligaste bristerna, visar Skolinspektionens årsrapport.

Generaldirektör Helén Ängmo kommenterar Skolinspektionens Årsrapport 2022

De frågor vi lyfter i Skolinspektionens årsrapport har olika karaktär. Huvudsakligen berättar vi om vad vi sett i våra granskningar. Andra frågor som vi belyser handlar om mönster och risker. Vidare har vi år även valt att berätta om de utmaningar vi har i granskningen och hur vi möter dessa.

Årsrapporten ska ses i perspektivet av att vi väljer vilka skolor vi granskar utifrån en riskanalys. Det är alltså inte en nationell bild av alla skolor.

Utmaningar som påverkar skolans kvalitet

I årsrapporten ser vi att skolhuvudmäns kompensatoriska arbete fortfarande är problematiskt. Tillräckliga insatser saknas även då skolorna hamnat i negativa spiraler med svaga kunskapsresultat, otrygghet och svårigheter att rekrytera utbildade lärare.

– Vår generella erfarenhet från inspektion är att skolor med omfattande brister och kvalitetsproblem i utbildningen ofta har problem med kompetens och stabilitet, såsom en låg andel behöriga lärare, svagt utvecklingsarbete och hög omsättning på rektorer. Huvudmannens insatser för att bryta negativa spiraler hos skolor med stora utmaningar måste vara kraftfulla. Ändå ser vi ofta att det kompensatoriska arbetet brister och det drabbar givetvis eleverna, menar generaldirektör Helén Ängmo.

Digitalt seminarium den 17 april: Vilka utmaningar finns i den svenska skolan?

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo bjuder in till ett seminarium den 17 april kl 12.00–12.45 för att prata om myndighetens bild av den svenska skolan 2022.

Vad är det flera granskade skolor misslyckas med? Vilka är de största bristerna i svensk skola?

Deltagare ges möjlighet att ställa frågor.

Välkommen!

Mer information om seminariet

Publikation
Rapport till regeringen
Årsrapport