Till huvudinnehåll
Publicerad 30 maj 2012

Grundläggande vuxenutbildning

Skolinspektionen har granskat den grundläggande vuxenutbildningen när det gäller uppföljning av måluppfyllelse och förmågan att anpassa utbildningen efter elevernas förutsättningar.

Enligt Skollagen har varje kommunmedborgare som är minst 20 år och saknar de färdigheter som en elev normalt får i grundskolan, rätt att delta i den grundläggande vuxenutbildningen. Grundläggande vuxenutbildning är utbildning på grundskolenivå och syftar till att stödja och stimulera vuxna att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att stärka sin ställning i samhälls- och arbetsliv och för att främja sin personliga utveckling. Uppdraget för vuxenutbildningen är brett. Målet att bidra till den enskilde individens utveckling är kanske den tydligaste uppgiften men vuxenutbildningen ska också ge de studerande möjlighet att utveckla sin kompetens i syfte att främja demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

Skolinspektionen har granskat den grundläggande vuxenutbildningen när det gäller verksamhetens uppföljning av måluppfyllelse och förmågan att anpassa utbildningen och undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020