Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:2523
Publicerad 28 mars 2012

I marginalen

Kommuner och skolor saknar i många fall tillräcklig kunskap om och intresse för de nationella minoriteterna och deras språkutveckling. Svårigheten att få tag på lärare i nationella minoritetsspråk är också ett stort problem i många kommuner.

I Sverige finns fem officiella nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Kommuner och skolor har en skyldighet att informera om och erbjuda undervisning i de nationella minoritetsspråken, men den här granskningen visar att det i många fall finns brister i att tillgodose de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla sitt språk och sin kultur. Förklaringen ligger i en komplex bild av samverkande faktorer på flera olika nivåer.

Om granskningen

Granskningen omfattar 34 kommuner och fem tvåspråkiga verksamheter i hela landet. Rapporten avser inte att ge en generell bild av förutsättningarna för de nationella minoriteternas möjligheter till utveckling av sitt språk och sin kultur. Resultaten är dock i linje med flera tidigare utredningar.

Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 34 skolhuvudmän och 73 skolor, varav fem tvåspråkiga, som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena.

Resultat

Resultaten visar framför allt att det i de granskade kommunerna saknas tillräcklig kunskap om och intresse för de nationella minoriteterna och deras språkutveckling. Det leder till bristande möjligheter för många elever att få undervisning i de nationella minoritetsspråken. Frågan är ofta lågt prioriterad och ansvarsfördelningen oklar, även om det också finns goda exempel. Svårigheten att få tag på lärare i nationella minoritetsspråk är också ett stort problem i många kommuner.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020