Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:6490
Publicerad 6 oktober 2013

Arbetsplats­förlagt lärande

Granskningen av lärlingsutbildningen för vuxna i 16 kommuner visar generellt sett en positiv bild. Det finns dock flera utvecklingsområden som behöver uppmärksammas för att ge ökad kvalitet på utbildningarna.

Skolinspektionen har granskat lärlingsutbildningen för vuxna i 16 kommuner. Granskningen har inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) inom lärlingsutbildning för vuxna, och har även omfattat den särskilda utbildningen för vuxna.

Ungefär två tredjedelar av utbildningarna som Skolinspektionen har granskat finns inom handel och administration, till största delen med inriktningen butikssäljare, hantverk med framförallt floristlärlingar, industri samt restaurang och livsmedel. Inom särskild utbildning för vuxna är det barnskötare, fastighetsskötare och butik som dominerar.

Resultaten visar en generellt positiv bild och att det är en verksamhet som ger människor möjlighet att med en yrkesutbildning förankra sig på arbetsmarknaden, men att samarbetet med arbetslivet behöver utvecklas. Dels så att de utbildningar som startar anknyter till behoven i arbetslivet, dels för att stärka engagemanget från arbetslivet och därmed kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Iakttagelserna och slutsatserna i den här rapporten gäller de 16 vuxenutbildningar som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020