Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:6487
Publicerad 3 december 2013

Utbildningen på introduktions­programmen i gymnasieskolan

Den här granskningen visar på stora skillnader i utbildningskvalitet på gymnasieskolors introduktionsprogram, och i hur utbildningen anpassas efter varje elevs behov.

Skolinspektionen har granskat utbildningen på två av introduktionsprogrammen i gymnasieskolan: yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Granskningen genomfördes under vårterminen 2013 i tio kommunala gymnasieskolor, geografiskt spridda över landet.

Totalt 18 procent av de 125 000 elever som 2012 gick i gymnasieskolans årskurs 1 gick på något av de fem introduktionsprogrammen. På de två aktuella programmen gick cirka 9 200 elever.

Granskningens två huvudfrågeställningar är:

  • Planeras utbildningen så att den möter den enskilda elevens förutsättningar, behov och målsättningar?
  • Genomförs utbildningen så att eleven ges möjlighet att nå de individuellt uppsatta målen?

Granskningens resultat

Skolinspektionen ser i denna granskning stora skillnader i utbildningskvalitet mellan de granskade skolorna. På några skolor möter vi elever vars utbildning i hög grad är individuellt anpassad. På andra skolor möter vi elever som knappast i något avseende får en utbildning utifrån sina individuella förutsättningar, behov eller mål.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020