Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:6494
Publicerad 11 april 2014

Stöd och stimulans i klassrummet

Många skolor behöver förbättra sitt arbete med att ge elever stöd och stimulans i undervisningen. Skollagen är tydlig med att skolan måste klara av att ge stöd både till elever som har svårt och elever som har lätt att hänga med i undervisningen.

Alla elever har behov av stöd och stimulans, men inte alltid på samma sätt. Den här granskningen visar på utmaningen att å ena sidan utforma undervisningen på ett sådant sätt att de elever som behöver stöd för att komma vidare får det, och å andra sidan utmana de elever som har lätt för sig.

I granskningen har Skolinspektionen sett lärare som har svårt att leva upp till dessa krav som ställs i styrdokumenten. En rektor berättar: ”Tidigare har undervisningen varit mer likriktad. Man har hållit sig i en mittzon. Vi klarar inte av att stödja de svaga eller de starka eleverna.”

Samtidigt har vi också mött lärare och rektorer som klarat uppdraget på ett bra sätt. På en del skolor upplever man sig klara elevernas behov av stöd, men det får ibland konsekvensen att de elever som behöver mer utmaningar får klarar sig själva. En lärare menar att de högpresterande eleverna ”går ofta på egen motor. Tacksamt. Men vi får alltid lägga tiden på de svaga – de duktiga är ett dåligt samvete – man går dit och frågar dem: går det bra. Ja svarar de och så går man vidare.”

Även de elever som lär sig lätt behöver lärarens stöd för att kunna hantera mer utmanande och svårare uppgifter.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020