Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:6994
Publicerad 29 november 2017

Lokal klagomåls­hantering – för snabb hjälp till eleverna

Elever och föräldrar ska enkelt kunna lämna klagomål och synpunkter på skolan om de upplever att det finns problem. Skolinspektionens granskning av 31 huvudmän visar dock att informationen om klagomålshanteringen ofta är svårtillgänglig och att det finns risk för att klagomålen faller mellan stolarna.

Utvecklingsområden i klagomålshanteringen

Sammantaget visar granskningen att följande områden är viktiga att prioritera för att huvudmännen ska höja kvaliteten i klagomålshanteringen:

  • Gör informationen om möjligheten att lämna in klagomål lättare att hitta. Huvudmännen behöver kommunicera informationen om klagomålshanteringen på ett tydligt och lättillgängligt sätt till elever och vårdnadshavare. I detta arbete ingår även att aktivt informera elever och vårdnadshavare om möjligheten att lämna in klagomål.
  • Förtydliga ansvarsfördelningen för hur klagomål ska hanteras mellan skolpersonal, rektor och huvudman. Huvudmännen behöver tydliggöra ansvarsfördelningen och säkerställa att den och överenskomna arbetssätt är väl kända inom huvudmannens organisation. Det är även viktigt att det finns en egen hantering i huvudmannens förvaltning för att ärendena ska få en opartisk utredning.
  • Utveckla en systematik för hur inkomna klagomål sammanställs och analyseras. Huvudmännen behöver hitta ett sätt att sammanställa och analysera omfattningen av och innehållet i klagomålen. Då den stora majoriteten av klagomål hanteras av skolpersonal och rektorer behöver sammanställningen och analysen även omfatta skolnivån.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 september 2020