Till huvudinnehåll
Diarienummer 2017:102 19
Publicerad 13 juni 2019

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. I denna rapport har Skolinspektionen granskat studie- och yrkesvägledningen i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan.

En viktig del i studie- och yrkesvägledningen är att ge eleverna möjlighet att vidga sina perspektiv och därmed motverka begränsningar i elevernas val utifrån föreställningar om kön samt social och kulturell bakgrund.

Behöver rustas för en föränderlig arbetsmarknad

När det gäller gymnasieskolans yrkesprogram finns det särskilda aspekter som behöver beaktas i studie- och yrkesvägledningen. Även om programmen är inriktade mot ett yrkesområde och ska ha en tydlig koppling till detta, behöver eleverna också rustas för en föränderlig arbetsmarknad och ett flexibelt yrkesliv. Elever kan komma att behöva göra flera val av yrke och studier under sitt arbetsliv och även behöva byta bransch eller yrkesområde. Elever kan också söka sig vidare till högskolestudier. Det är därmed av stor vikt att yrkesprogrammen har en bredd i sin studie- och yrkesvägledning och att elevers kunskaper och perspektiv inte blir alltför snäva.

28 gymnasieskolor har granskats

Skolinspektionen har granskat 28 gymnasieskolor och deras huvudmän. På varje skola har vi besökt ett av följande yrkesprogram: fordons- och transportprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Intervjuer har genomförts med elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och huvudmän.

Viktiga iakttagelser och slutsatser:

  • Arbetet med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse har låg prioritet
  • Studie- och yrkesvägledningen blir programnära och anpassas inte tillräckligt utifrån en föränderlig arbetsmarknad
  • Yrkesprogrammens riskbilder uppmärksammas inte tillräckligt
  • Lärarna undervisar om yrken och arbetsmarknad men ser det oftast inte som studie- och yrkesvägledning
  • Lärarnas behov av kompetensutveckling måste särskilt uppmärksammas
  • Rektor måste ta ansvar för samverkan och samordning mellan olika professioner på skolan
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020