Till huvudinnehåll
Diarienummer 2022:583
Publicerad 4 oktober 2023

Grundskolor i kommuner med låg utbildningsnivå

Det ska inte spela någon roll var i landet en elev går i skola. Samtidigt har landets skolor vitt skilda förutsättningar för att bedriva utbildning med hög kvalitet. Skolor som har mer utmanande förutsättningar behöver göra stora ansträngningar för att väga upp för dessa, annars riskerar elever på olika platser i landet att ges olikvärdiga möjligheter för framtiden.

Skolinspektionen granskat hur 30 skolor belägna i kommuner med en låg utbildningsnivå arbetar för att genom undervisning och studie- och yrkesvägledning stärka elevernas tillit till den egna förmågan och ge dem möjlighet till utveckling. I detta ingår också att eleverna ska få en bred bild av möjliga studie- och yrkesval. Skolor på platser där eleverna har svagare förutsättningar behöver bedriva ett särskilt medvetet arbete med hög kvalitet inom dessa delar som en del av skolans arbete med det kompensatoriska uppdraget.

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Vanligt att undervisningen inte präglas av stimulans och tillit till elevernas förmåga
  • Stora kvalitetsbrister i det breda arbetet med studie- och yrkesvägledning
  • Personalens kunskap om skolans utmaningar leder inte till åtgärder
Granskningsrapport

Kontaktperson

Linda Wennler

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023