Till huvudinnehåll
Diarienummer 2022:4347
Publicerad 30 november 2023

Huvudmäns och rektorers arbete för kvalitet i undervisning på förskolor i socioekonomiskt svagare områden

En förskola av hög kvalitet bidrar positivt till barns utveckling, bland annat genom att lägga grunden för framtida lärande och goda resultat i skolan. Detta gäller inte minst för barn med sämre socioekonomiska förutsättningar. Förskola har även betydelse för att motverka utanförskap och att främja integration. Förskolans förebyggande roll kan inte nog betonas.

Skolinspektionen har granskat huvudmäns och rektorers arbete för att undervisningen ska hålla en god kvalitet i 30 förskolor som är belägna i  socioekonomiskt svagare områden. Rapporten visar på utvecklingsområden och lyfter även de framgångsfaktorer som identifierats i granskningen.

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Fler än hälften av rektorerna och huvudmännen behöver utveckla arbetet
  • Brister i det svenska språket och hög frånvaro bland barn försvårar förskollärarens undervisningsuppdrag
  • I många granskade förskolor tillvaratas inte förskollärarnas kompetens fullt ut
  • Vanligt att huvudmannens insatser inte är träffsäkra
Granskningsrapport

Kontaktperson

Emma Frankl

Senast uppdaterad: 30 november 2023