Till huvudinnehåll
Diarienummer 40-2022:3928
Publicerad 9 maj 2023

Skolors arbete för en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar

I dag utspelar sig barns och ungas sociala liv inte bara fysiskt i skolan, men även på nätet. För att främja en trygg miljö och motverka kränkningar behöver skolan ta hänsyn till ungas nätanvändning. I den här rapporten sammanfattas iakttagelser från Skolinspektionens granskning av hur skolor inkluderar nätet i det förebyggande arbete som genomförs för att skapa en trygg miljö för eleverna.

I läroplanen slås fast att skolan ska vara en trygg plats för alla elever och att alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Eftersom elevernas mående i skolan i hög utsträckning kan påverkas av det som sker på nätet behöver nätet ingå i skolans trygghetsarbete.

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Rektorer på hälften av de granskade skolorna behöver inkludera nätet i trygghetsarbetet
  • Rektorer behöver skapa en bild av elevernas utsatthet på nätet för att kunna anpassa insatser
  • Elevernas kunskap om nätet kan användas i större utsträckning
  • Viktigt att skapa tillit och att göra eleverna medvetna om skolans ansvar
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 8 maj 2023