Till huvudinnehåll
Granskningsrapport
Publicerad 10 maj 2011
Diarienummer 2010:43

Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet

I denna rapport redovisas vår granskning av hur kommunerna förvissar sig om att verksamheter som får bidrag håller en god kvalitet och säkerhet.

Resultatet visar att det råder bristande tillsyn i många kommuner. Brister i tillsynen kan leda till att lämpliga åtgärder uteblir.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020