Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:348
Publicerad 14 december 2011

Mottagandet i särskolan under lupp

Syftet med granskningen har varit att undersöka hur kommunerna tar sitt ansvar för handläggning och utredning inför beslut om såväl mottagande i grundsärskola som uppföljning av eleven och utskrivning från grundsärskolan.

Skolinspektionen har också granskat att formella beslut har fattats av behörig beslutsfattare och att vårdnadshavarna getts rätt att välja vilken skolform deras barn ska tas emot i. Dessutom har granskats om vårdnadshavare till barn som är under utredning för mottagande i grundsärskolan har fått information från kommunen för att kunna ta ställning till om ett medgivande om att barnet ska få sin utbildning i grundsärskolan ska ges.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020