Till huvudinnehåll
Granskningsrapport
Publicerad 29 december 2011
Diarienummer 2010:2855

Riktad tillsyn inom området svensk­undervisning för invandrare (sfi)

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare (sfi) i 39 kommuner i landet. Tillsynen visar att det finns ett stort utrymme för förbättringar.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020