Till huvudinnehåll
Diarienummer 2010:268
Publicerad 28 juni 2011

Skolpliktsbevakning

Alla elever har rätt att gå i skolan. Huvudman för skolan har det yttersta ansvaret att se till att alla elever i kommunen får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Detta innebär att varje elev ska ha en skolplacering, en skola att gå till.

Det innebär också att kommunen ska se till att alla skolplacerade elever faktiskt går i skolan och deltar i utbildningen. Granskningen är inriktad på om man på skol- och kommunnivå har fungerande rutiner inom området skolpliktsbevakning.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020