Till huvudinnehåll
Diarienummer 2010:2643
Publicerad 31 augusti 2012

Lika för alla?

Under tre år har Skolinspektionen på regeringens uppdrag samlat in och omrättat nationella prov.

Resultatet av omrättningarna visar att det, såväl för senaste omrättningsomgången som för de tre omgångarna sammantaget, generellt sett finns omfattande och stora avvikelser mellan ursprungsrättarens bedömning och Skolinspektionens bedömning av vissa delprov.

Ombedömning av nationella prov
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020