Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:6059
Publicerad 30 mars 2012

Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning hos skolor med stora avvikelser vid ombedömning av nationella prov

I denna riktade tillsyn har vi granskat om de nationella proven används som stöd inför betygsättning, om lärare sätter betyg enligt författningarna samt om rektor säkerställer att betyg utfärdas i enlighet med dessa.

I rapporten pekar Skolinspektionen på en rad områden som behöver utvecklas för att en korrekt och kvalificerad bedömning och betygsättning ska kunna säkerställas.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020