Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:6495
Publicerad 8 november 2012

Riktad tillsyn av huvudmännens klagomåls­hantering

Resultatet av tillsynen visar att 37 av huvudmännen hade brister i sin klagomålshantering. Positivt är dock att en majoritet, 64 stycken, av de granskade huvudmännen inte hade några brister.

Alla huvudmän har ett ansvar att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som huvudmannen bedriver. Klagomålshantering innebär att barn, elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020