Till huvudinnehåll
Diarienummer 2013-12-10
Publicerad 10 december 2013

Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor

Skolinspektionen har gjort oanmälda besök på 62 fristående gymnasieskolor och kartlagt vilket lärarstöd eleverna fick i helklass, vid grupparbete och när de hade individuellt arbete.

Inspektionen visar att eleverna fick bristande lärarstöd vid en tredjedel av den observerade undervisningstiden – individuellt arbete var den arbetsform där eleverna fick minst lärarstöd.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020