Till huvudinnehåll
Diarienummer 2013:2853
Publicerad 10 oktober 2013

Navet i skolornas utvecklingsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet spelar en avgörande roll i skolornas utvecklingsarbete. Samtidigt ser Skolinspektionen ofta brister i detta arbete. I skriften ”Navet i skolornas utvecklingsarbete” beskriver vi med hjälp av två fiktiva exempel hur olika två skolor kan utvecklas – trots att de har liknande förutsättningar.

Exemplen bygger på erfarenheter från Skolinspektionens granskningar och tillsyn. Skriften är att utdrag ur Skolinspektionens årsrapport 2012 "Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring".
Årsrapport
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020