Till huvudinnehåll
Diarienummer 2012:5910
Publicerad 2 december 2013

Rätten till moders­målsundervisning i nationella minoritetsspråk i gymnasieskolan

I 2013 års regleringsbrev har regeringen gett Skolinspektionen i uppdrag att genomföra en granskning i gymnasieskolan avseende ”[…] hur huvudmännen informerar om rätten till modersmålsundervisning i minoritetsspråken och fullgör sina skyldigheter att erbjuda sådan undervisning”.

Tillsynen visar att de flesta skolhuvudmän som ingår i granskningen inte erbjuder undervisning i nationella minoritetsspråk i enlighet med sina skyldigheter.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020