Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:3028
Publicerad 22 oktober 2013

Sameskolan

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av de fem sameskolor som finns i landet. Tillsynen visar att eleverna erbjuds en trygg skolmiljö.

Besöken på sameskolorna visar också att personalens engagemang och lärandemiljön skapar förutsättningar för eleverna att känna stolthet över sitt samiska ursprung och utveckla sin samiska identitet. Samtidigt visar tillsynen att det finns brister i verksamheten.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020