Till huvudinnehåll
Diarienummer 2014:8769
Publicerad 12 maj 2016

Ut­bildnings­anordnare med betygsrätt

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av 10 utvalda utbildningsanordnare med tillstånd i betygsrätten. Problemet hos flertalet av dem är att avtalen styr utbildningarnas innehåll genom att exempelvis studietakten inte anpassas efter elevernas förutsättningar.

Tillsynen visar också att bedömningen av praktiska moment inom främst vård- och omsorgsutbildningarna behöver ses över och utvecklas. Genom en enkät har Skolinspektionen också kartlagt samtliga 130 utbildningsanordnare som fått betygsrätt av Skolinspektionen. Vård- och omsorg är den vanligaste utbildningen. Ett fåtal utbildningsanordnare sätter de flesta betygen varav få har föregåtts av validering.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 februari 2021