Till huvudinnehåll
Diarienummer 400-2018:10682
Publicerad 30 januari 2020

Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7–9

Erfarenheter visar att det finns en risk för att undervisning i nationella minoritetsspråk inte alltid erbjuds och anordnas i den utsträckning som elever har rätt till. Skolinspektionen har därför genomfört en tematisk tillsyn av modersmålsundervisningen i de nationella minoritetsspråken i årskurserna 7-9.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Elever som hör till de nationella minoriteterna har sedan 1 juli 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. Ett syfte med lagändringen har varit att bevara och utveckla språken, men även att ge möjlighet till revitalisering av språk som gått förlorade i föräldragenerationen. Forskning visar på att modersmålet har betydelse för elevers identitet, självkänsla och skolframgång

Skolinspektionen ser att det finns en risk i att elever går miste om undervisning i nationella minoritetsspråk och att den undervisning som ges är av låg kvalitet. Därför har myndigheten genomfört en tematisk tillsyn inom området.

Detta har vi granskat

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av om huvudmän erbjuder och anordnar modersmålsundervisning i de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska för elever i årskurserna 7–9. I samband med tillsynen har även vissa kartläggande frågor ställts som gäller huvudmäns användande av fjärrundervisning för att tillhandahålla modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk.

Tillsynen omfattar 25 huvudmän, såväl kommunala som enskilda. Hos varje huvudman ingår minst en skola som ger undervisning i årskurserna 7–9. Sammanlagt har 50 grundskolenheter ingått i tillsynen.

Viktigaste iakttagelserna

  • De flesta huvudmän brister när det gäller information om nationella minoritetsspråk
  • När fjärrundervisning anordnats har handledare saknats
  • Vid önskemål anordnar huvudmännen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk 

Granskningen har fokuserat på följande frågeställningar:

  1. Erbjuder huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det?
  2. Anordnar huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det?

Kartläggande frågeställningar:

  • I vilken omfattning ges modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk?
  • I vilken omfattning använder huvudmannen fjärrundervisning för att tillhandahålla modersmålsundervisning i nationella  minoritetsspråk?
  • I de fall fjärrundervisning bedrivs – vilka exempel finns?
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 17 september 2020