Till huvudinnehåll
Diarienummer SI 2022:7154
Publicerad 27 oktober 2023

Yrkesförarutbildningen för tung lastbil och släp – inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Skolinspektionen har genomfört en tematisk tillsyn av det nationella yrkespaketet inom fordon och transport som utformats för att ge kompetens till arbete som yrkesförare med tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis.

I tillsynen har Skolinspektionen kontrollerat om körmomenten samt vissa andra delar av utbildningen genomförs enligt ämnenas syfte, kursernas centrala innehåll, och författningarnas krav i övrigt.
De delar som har kontrollerats i tillsynen utgår från tidigare erfarenheter och risker med koppling till utbildningen.

Tillsynen visar bland annat

Brister kopplande till att genomföra körmomenten:     

  • Hos över hälften av verksamheterna får eleverna inte köra truck och/eller hjullastare, hantera lastbilsmonterade kranar och/eller köra olika fordonskombinationer.
  • Övningskörning har skett utan uppsikt hos några verksamheter och vid en verksamhet har elever inte fått övningsköra i mörker och på ett halt väglag.

Brister inom området genomförande och omfattning av vissa andra delar av utbildningen:

  • Hos nästan samtliga verksamheter saknas det korrekta beslut om arbetsplatsförlagt lärande (apl).
  • Att utbildningen inte bedrivs kontinuerligt under året.
  • Eleverna har inte fått hantera olika typer av gods med hjälp av truck, hjullastare och lastbilsmonterad kran i tillräcklig omfattning.

Avslutande kommentar

  • Huvudmännen och rektorerna behöver känna till och ta ansvar för att kraven i författningarna realiseras i utbildningen.
  • Det behövs tolkning och stöd kring författningskraven för utbildningen.
  • Det finns behov av ytterligare inspektionsinsatser på verksamhetsnivå i komvux.                

Tillsynens omfattning

Skolinspektionen har besökt 28 verksamheter och där genomfört tillsyn som resulterat i tillsynsbeslut. Drygt hälften av verksamheterna anordnas genom entreprenad av enskilda utbildningsanordnare och övriga verksamheter anordnas i kommuners egen regi.

Besluten är riktade till huvudmännen som är ytterst ansvariga för utbildningen och att eleverna får den utbildning de har rätt till. Verksamhetsbesöken genomfördes under december 2022–juni 2023.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 27 oktober 2023