Till huvudinnehåll
Diarienummer 2010:5014
Publicerad 15 september 2010

Årsrapport 2009: Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009

Skolinspektionens erfarenheter och resultat 2009. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete utifrån besök i och kontakter med ett stort antal skolor, verksamheter och huvudmän. Besöken och kontakterna har skett i olika sammanhang med olika utgångspunkter men med samma målsättning - elevens rätt till en god utbildning i en trygg miljö.

Rapport till regeringen
Årsrapport
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020