Till huvudinnehåll
Diarienummer 2010:2643
Publicerad 16 maj 2011

Lika eller olika?

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag, för andra året i rad, samlat in och bedömt 34 895 nationella prov på delprovsnivå från 750 skolor.

Resultatet av omrättningen visar att det generellt sett finns omfattande och stora avvikelser mellan ursprungsrättarens bedömning och Skolinspektionens bedömning för vissa delprov.

Ombedömning av nationella prov
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020