Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:4396
Publicerad 15 september 2011

Olika elever – samma undervisning

Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete utifrån besök i och kontakter med ett stort antal huvudmän, skolor och andra verksamheter, huvudsakligen under 2010.

Under den angivna perioden har Skolinspektionen i regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning besökt närmare 1400 grund- och gymnasieskolor, vilket motsvarar närmare en fjärdedel av landets skolor. Många skolor uppvisar en god verksamhet. På det stora flertalet skolor och verksamheter måste dock åtgärder vidtas för att alla elever ska nå målen för utbildningen i en trygg miljö.

De brister som Skolinspektionen påträffar i skolorna och övriga verksamheter är av skiftande karaktär och omfattning och varierar mellan de olika skol- och verksamhetsformerna. Några brister är dock återkommande och rör undervisningens innehåll och form, vilket direkt påverkar elevens möjlighet att nå målen i en trygg miljö.

Årsrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020